Kongre Programı

Tarih
2023-10-11
Saat
09:00:00 - 10:00:00
Salon

Kongre Kayıt

Kongre Kayıt
10:00:00 - 11:00:00
Salon

Kongre Açılışı

Açılış Pogramı

Kongre Açılış Konuşmaları ve Protokol Konuşmaları

11:00:00 - 13:00:00
Salon

Açılış Özel Oturumu

Özel Oturum

 

TÜRK DÜNYASI'NDA 30 YIL

Moderatör Prof.Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi TÜRKİYE
       
Konuşmacılar Prof.Dr. M. Bolat ATİMTAEVİCH Miras Üniversitesi KAZAKİSTAN
  Prof.Dr. Fırat PURTAŞ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi TÜRKİYE
  Prof.Dr. Abdülmecid NUREDİN Vizyon Üniversitesi KUZEY MAKEDONYA
  Dr. Zoltan EGERESİ National University of Public Service MACARİSTAN

 

Yer: Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonu

13:00:00 - 14:00:00
Salon

Öğle Arası

Ara

Öğle Yemeği - Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemekhanesi

Önemli Not: Öğle yemeği için yaka kartlarınızı yanınızda bulundurmanızı rica ederiz.

14:00:00 - 15:30:00
Salon

Samsun Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 BOLU’DA TÜRK DİL BAYRAMI KUTLAMALARI (1932-1950)
 • EROL EVCİN
2 SİBİRYA TÜRKLERİNİN HÜRRİYET MÜCADELELERİ
 • SAADETTİN YAĞMUR GÖMEÇ
3 GELENEKSEL KAZAK TOPLUMUNDA SOSYAL İLİŞKİLER VE BARIMTACILIK
 • Индира Шакирбаева
4 ÖZERK KARAKALPAKİSTAN CUMHURİYETİNİN KARAKALPAKİSTAN TELEVİZYON KANALININ TARİHİ
 • PERHAN ALLAMBERGENOVA
5 ILK OʼRTA ASRLARDA TİBETDA TURKLAR: BXATTAVARYAN TURKLARİ
 • FERUZA DJUMANİYAZOVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Amasya Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mehmet YÜCE
Bildiri Başığı Yazarlar
1 "ENERJİ DİPLOMASİSİ KAPSAMINDA RUSYA VE TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ: AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ (NGS) ÖRNEĞİNDE"
 • AİDAİ OMURBEKOVA
2 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕКТІК МИГРАЦИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІ
 • Мақпал Джекебаева
 • Аяжан Құдайберген
3 AZERBAYCAN, TÜRKMENİSTAN VE KAZAKİSTAN'IN ENERJİ KAYNAKLARININ BÖLGE ÜLKELERİ İLE İLİŞKİSİNE ETKİSİ
 • AYGÜN TURAN
4 TÜRKİYE’DE 6 ŞUBAT 2023 TARİHİNDE YAŞANAN DEPREMİN AZERBAYCAN’A YANSIMALARINA İLİŞKİN GÖZLEM
 • MEHMET YÜCE

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Erzurum Salonu


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Tanzer SATIR
Bildiri Başığı Yazarlar
1 AZERBAYCAN'DA EĞİTİMİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • LAÇIN ABIŞLI
 • İKRAM CEBRAYILOV
 • GALİB GAFARLI
2 TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI’NIN GELİŞİMİNDE BÜROKRATİK KADROLARIN ÖNEMİ
 • KADİR KÜRŞAT YILMAZ
3 DENİZ TİCARET TAŞIMACILIĞININ TÜRK EKONOMİSİ İÇİNDEKİ PAYININ İNCELENMESİ
 • TANZER SATIR
4 DENETİM KOMİTESİ ÖZELLİKLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 • MELİS KÖSE
 • NURAYDIN TOPCU

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Sivas Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. İsmail YAKIT
Bildiri Başığı Yazarlar
1 HORASANLI İBRAHİM BİN EDHEM’İN HAYATI İLE FRANSIZ GUSTAVE FLAUBERT’İN BİR ROMANINDAKİ AZİZ JULİEN’İN HAYATININ KARŞILAŞTIRILMASI
 • İSMAİL YAKIT
2 BÜYÜK TÜRK FİLOZOF FARABİ’NİN BATI FELSEFESİNE KATKILARI
 • BURHAN YARKIN ÇALIK
3 БҮГІНГІ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ РЕФОРМАЛАР: ӘДЕБИЕТТІ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОҚЫТУ \ GÜNÜMÜZ KAZAKİSTAN EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ REFORMLAR: EDEBİYATIN YENİLENMİŞ EĞİTİM İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRETİMİ
 • BAYAN KERIMBEKOVA
4 MOBBİNG, MOBBİNG TÜRLERİ, MOBBERLER VE İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
 • MENSUR NUREDİN

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Kerkük Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi İlknur AYAR
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MARKA AŞKI VE MARKA NEFRETİ İLİŞKİSİ, SEVGİNİN ZAMANLA NEFRETE DÖNÜŞEBİLECEĞİ DÖNGÜSEL DİNAMİKLER
 • İLKNUR AYAR
2 ULUSLARARASI HUKUKTA PARÇA TESİRLİ BOMBALARIN KULLANIM YASALLIĞI
 • VESNA POPOSKA
 • ABDÜLMECİT NUREDİN
3 GİRİŞİMSEL LİDERLİK İLE İÇ GİRİŞİMCİ DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE YETKİNLİĞİN ARACI ROLÜ
 • GURBAN GURBANOV
4 RUS RESMİ HABER AJANSI ITAR TASS’IN KARABAĞ SAVAŞI SÜRECİNDE İZLEDİĞİ YAYIN POLİTİKALARI
 • HÜSEYİN ALTINALAN
5 DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASI VE FENOMENLERİN KUŞAKLAR ARASI SATIN ALMA ETKİSİ"
 • ABI ABIYEV
6 MAKEDONYADA HUKUK DAVALARINDA TÜRK UYRUKLU BIREYLERIN DIL KULLANIM HAKKI
 • DİJANA GJORGİEVA
 • SUNCHİCA TRİFUNOVSKA JANİKJ

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Karabağ Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Sibel AKGÜN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ETNİK ÇATIŞMADAN JEOPOLİTİK REKABETE: II. KARABAĞ SAVAŞI'NIN TÜRK DÜNYASINA ETKİLERİ
 • YUSUF ZİYA BÖLÜKBAŞI
2 KOSOVA’DA ANADİLDE TÜRKÇE EĞİTİMİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUM: TESPİTLER VE ÖNERİLER
 • SİBEL AKGÜN
3 İKİNCİ KARABAĞ SAVAŞI SONRASI AVRUPA BİRLİĞİ-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 • MUSEYİB SHİRALİYEV
4 TOPLUMSAL CİNSİYET REFORMUNU ADLANDIRMA SORUNSALI: İSLAMİ FEMİNİZM VE SÖYLEMSEL ELEŞTİRİLERİ
 • RAVZA ALTUNTAŞ ÇAKIR
5 YASADIŞI GÖÇ VE ULUSAL GÜVENLİK : TÜRKİYE VE AB ÖRNEĞİ
 • ETİBAR MUSAYEV
6 DİL ÖĞRETİMİNDE ÖĞRENEN (OTONOM) ÖZERKLİĞİ VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ÖZERK ÖĞRENME SINIF ORTAMLARIN OLUŞTURULMASI
 • ARAFAT USEİNİ

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Lefkoşa Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Selçuk Kürşad KOCA
Bildiri Başığı Yazarlar
1 HALHA MOĞOLİSTAN’INDA NAİMAN KHOSHUU/SEKİZ SANCAK SİSTEMİNİN UYGULANIŞI
 • SAMET KALYONCU
2 AHISKA SÜRGÜNÜ’NÜN DEMOGRAFİK SONUÇLARI
 • HATİCE ERTÜRK
3 RUSYA'NIN YÜZ YILLIK KARABAĞ OYUNU (1920-2022)
 • SEVİL ABBASOVA ATİLLA
4 KADRİ PERK’İN MALAZGİRT SAVAŞ ALANININ YERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
 • SONGÜL DUMLUPINAR ALİCAN
5 STALİN DÖNEMİ TEHCİR POLİTİKASI’NDAN SONRA ORTA ASYA’DAKİ KORYOİN TOPLUMUN OLUŞMU VE GÖÇ EDEBİYATI
 • EUN KYUNG JEONG
6 TÜRK DÜNYASI ORTAK KÜLTÜRÜNDE KUZEY MAKEDONYA’NIN YERİ
 • SELÇUK KÜRŞAD KOCA

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

15:30:00 - 16:00:00
Salon

Ara

Ara

Kahve Arası

16:00:00 - 17:30:00
Salon

Samsun Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Dolunay ŞENOL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ANNELERİNİN GÖZÜNDEN SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR SORUNUNA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
 • DOLUNAY ŞENOL
 • AYBİKE DİNÇ
2 Z KUŞAĞI BAĞIMLILIKLARI
 • AYBİKE DİNÇ
 • DOLUNAY ŞENOL
3 TÜRKİYE’YE GÖÇ ETKİLERİ VE YOL AÇTIĞI SORUNLAR
 • SONGÜL BAYRAMOĞLU
4 ORTA ASYA ÜLKELERİNDE SOSYO-EKONOMİK GELİŞME VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ
 • ROBİA ZHAMALİDDİNOVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Erzurum Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK DÜNYASI MEDYA GÖZLEM EVİ
 • OĞUZHAN DAĞ
 • MEHMET BORA SÖNMEZ
2 KÜLTÜR ELÇİSİ OLARAK TEMALI TÜRK RESTORANLARI VE TÜRK GASTRONOMİSİ
 • ELİF KARA
3 ÜRÜN İMAJININ MENŞE ÜLKE İMAJINA VE TÜKETİCİLERİN ZİYARET NİYETİNE ETKİSİ
 • ELİF KARA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Sivas Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Hakan ALTINTAŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK DÜNYASI VE STRATEJİK SİYASETİNİN FELSEFESİ: YUMŞAK GÜC VE MEDYA
 • ROİDA RZAYEVA OKTAY
2 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN ATEŞLE İMTİHANI: MAĞARA YA DA IŞIK DİLEMASI
 • HAKAN ALTINTAŞ
3 MİTTEN GERÇEKLİĞE: TURAN’IN SİMGESEL İMKANLARI
 • SÜLEYMAN GÜNGÖR
4 20-21 YÜZYILLARDA ORTA ASYA ÜLKELERİNDEKİ DEMOGRAFİK POLİTİKALARININ HUKUKİ YÖNLERİ
 • MEİRAMKUL İSSAYEVA
 • MADİNA SHOİNZHANOVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Lefkoşa Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Aybeyan SELİM
Bildiri Başığı Yazarlar
1 EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLARIN UYGULANMASI - KUZEY MAKEDONYA ÖRNEĞİ
 • AYBEYAN SELİM
 • İLKER ALİ
2 RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK SINIFLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN İNCELENMESİ
 • DİLEK KIRNIK
3 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAPMAMASININ NEDENLERİ
 • DİLEK KIRNIK
4 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİNSEL YETENEKLERİNİN OLUŞUMUNDA ÖĞRETMENİN PEDAGOJİK YETENEĞİNİN ROLÜ
 • EMELYA SÜLEYMANOVA
5 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN MOBİL CİHAZLARDA KULLANDIKLARI UYGULAMALARIN DİL GELİŞİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • ALPEREN OCAK
 • ÖMER FARUK TEKİNARSLAN
6 FAN VA TABİAT BİLAN TANİSHTİRİSH ORQALİ MAKTABGACHA TA’LİM YOSHDAGİ BOLALARNİ İNTELLEKTUAL İMKONİYATLARİNİ RİVOJLANTİRİSH MODELİ
 • FAZİLAT ABDİYEVA

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Kerkük Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Selçuk URAL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMENLERDE SOSYO KÜLTÜREL UYUM VE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
 • İBRAHİM KANSU
 • ŞEHİDA RİZVANÇE MATSANİ
2 LOZAN BAĞLAMINDA TRAKYA SINIRININ ASKERSİZLEŞTİRİLMESİ MESELESİ
 • ERSİN MÜEZZİNOĞLU
3 EL-HAKİKAT GAZETESİ
 • CEREN UÇAN
4 16. YÜZYILDA BATILI SEYYAHLARIN SEYAHATNAMELERİNDE OSMANLI BALKAN ŞEHİRLERİ HAKKINDA DEĞERLENDİRMELER
 • SELÇUK URAL
5 GAGAUZ SÖZLÜ HALK NESRİ’NDE MİZAH VE MİZAHİ HİKAYELER
 • LİUBOVİ ÇİMPOEŞ
6 ROMANYA'DAKİ TÜRK-TATAR TOPLUMU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞU: 1923-1940 YILLARI ARASINDA KİMLİK, KÜLTÜR VE SİYASİ YAŞAM
 • METİN OMER

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Karabağ Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Bülent DERVİŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ'NDE COVİD-19 SALGINI SONUCUNDA ALINAN MALİ TEDBİRLERİN HUKUKİ ANALİZİ
 • JORDAN DELEV
 • NAZİFE YAKUPOVA DOMAZET
2 QARABAĞ VƏ ŞƏRQİ ZƏNGƏZUR İQTİSADİYYATININ ÖLKƏ İQTİSADİYYATINA REİNTEQRASİYASININ TƏŞKİLATI-İQTİSADİ MEXANİZMİ
 • MAHABBAT MAMMADOV
 • HANLAR QANİYEV
 • ŞÜKÜR ELİYEV
3 İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN İQTİSADİYYATININ İNFRASTRUKTURUNUN YENİDƏN QURULMASININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ
 • MAHABBAT MAMMADOV
 • TÜRKAN HASANOVA
4 TəHSİLİN MARKETİNQİ ÇəRÇİVəSİNDə UNİVERSİTETİ SEÇİMİNə TəSİR EDəN FAKTORLAR
 • RAUF RZAYEV
5 DÖVLəT BORCLANMASINA ÜMUMİ BAXIŞ, ONUN REALLAŞMASI Və MAKROİQTİSADİ TəSİRLəR
 • AMİN RASHİDOV
6 KÜRESEL GIDA VE ENERJİ KRİZİN ENFLASYONA ETKİSİ VE UYGULANAN PARA POLİTİKALARI KUZEY MAKEDONYA ÖRNEĞİ
 • BÜLENT DERVİŞ

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

2023-10-12
Saat
09:00:00 - 10:00:00
Salon

Kongre Kayıt

Kongre Kayıt
10:00:00 - 12:00:00
Salon

Özel Oturum

Özel Oturum

 

TÜRKİYE ve TÜRK DÜNYASI

 

Moderatör Prof.Dr. Köksal ŞAHİN Sakarya Üniversitesi TÜRKİYE
       
Konuşmacılar Prof.Dr. Liailia MİNGOZOVA Kazan Federal University TATARİSTAN
  Prof. Dr. Numan ARUÇ Bilimler ve Sanatlar Akademisi KUZEY MAKEDONYA
  Prof.Dr. Mehmet YÜCE Devlet İktisat Üniversitesi AZERBAYCAN
  Dr. İrina KONSTANTİNOVA M. Manureviç Bilim Araştırma Merkezi GAGAVUZYA

 

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

13:00:00 - 14:00:00
Salon

Öğle Arası

Ara

Öğle Yemeği - Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemekhanesi

Önemli Not: Öğle yemeği için yaka kartlarınızı yanınızda bulundurmanızı rica ederiz.

14:00:00 - 15:30:00
Salon

Samsun Salonu


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Aybala ÇAYIR
Bildiri Başığı Yazarlar
1 MEKTEPLİ ALAYLI BULUŞMASI: BELEDİYE AKADEMİSİ
 • YASEMİN GÜNGÖR
2 E-OKUL SİSTEMİNİN KULLANIMINA DAİR ARAŞTIRMALAR: 2009-2022 YILLARI ARASINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN İNCELENMESİ
 • NİLGÜN KARACA
 • ORHAN ATMACA
 • İLKNUR EROL MAVİŞ
3 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ METİN OLUŞTURABİLME BECERİLERİ
 • AYBALA ÇAYIR
 • HATİCE DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ
4 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
 • HATİCE DEĞİRMENCİ GÜNDOĞMUŞ
 • AYBALA ÇAYIR

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Amasya Salonu


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Osman NACAK
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İSTİHBARAT TOPLULUĞU İÇİN BİR YÜKSEKÖĞRETİM AYGITI İNCELEMESİ: ABD ULUSAL İSTİHBARAT ÜNİVERSİTESİ
 • MUHAMMET MAĞAT
 • BEKİR PARLAK
2 2015, 2018 VE 2023 GENEL SEÇİMLERİ İLE 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUCUNDA ÇORUM’DA KADIN GÖRÜNÜRLÜĞÜ
 • RABİA POLAT
3 KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN BELEDİYELER ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ
 • OSMAN NACAK

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Erzurum Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Yücel GELİŞLİ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 DİVAN ŞİİRİNDE FELEĞİN YEDİ SAKİNİ: SEB’A-Yİ SEYYâRE
 • VİLDAN ÖZMEN
2 TÜRK DÜNYAMIZIN MÜMTAZ ŞəXSİYYəTİ - SALMAN MÜMTAZ
 • ŞELALE ANA HÜMMETLİ
3 MASALLARIN ÇOCUKLARA DEĞER ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ
 • YÜCEL GELİŞLİ
 • LAZURA KAZYKHANKYZY
4 Ағылшын тілі мұғалімдерінің тілдік сыныптарда драма әдісін қолдануы туралы көзқарастары
 • LAZURA KAZYKHANKYZY
5 SAĞLIKLI BİR NESLİN YETİŞTİRİLMESİNDE PEDAGOJİ, SOSYOLOJİ VE BİYOLOJİK TIBBIN ROLÜ
 • LİLİA GAFUROVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Sivas Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Nodira SAOTOVA
Bildiri Başığı Yazarlar
1 NEVAî’NİN MATNAZAR ABDÜLHAKİM’İN ŞİİRLERİNE ETKİSİ
 • BEGPAŞA RAHİMOVA
2 BOLALAR SHE’RIYATIDA UMUMINSONIY QADRIYATNI XALQONA OHANGI
 • NODİRA SAOTOVA
3 ISTİQLOL DAVRİDA SHE’RİYATİDA USLUB VA İJODİY İNDİVİDUALLİK
 • NASİBA DJUMANİYAZOVA
4 GEÇMIŞIN IMGESI: BIR BILGI KAYNAĞI OLARAK EDEBI VE SANATSAL MIRAS (M. GALYAU'NUN ÇALIŞMASI ÖRNEĞINDE)
 • LEYLA MINGAZOVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Karabağ Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Pınar ALTIOK GÜREL
Bildiri Başığı Yazarlar
1 CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YILINDA TÜRK SOSYAL SİGORTA SİSTEMİ VE DEVLETİN ROLÜ : TURAN YAZGAN’IN SOSYAL GÜVENLİK ANLAYIŞI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
 • YUSUF ALPER
2 YÖNETİCİ KARARLARINDA ÇERÇEVELEME ETKİSİ
 • ZEYNEP DEMİRGİL
3 ÖRGÜTSEL SİNİZM VE İŞE YABANCILAŞMA: BİR META ANALİZ
 • KORAY ÇETİNCELİ
4 EŞİTLİK İLKESİ KAPSAMINDA ULUSLARARASI HUKUKTA KADIN HAKLARI VE MOBBİNG UYGULAMALARININ KADINLAR ÜZERİNDEKİ PSİKOLOJİK ETKİSİİ
 • ELİF HOCA
 • ESRA BAKİ
5 ÇEVİK ORGANİZASYONLARIN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ YOLUYLA İNŞâSI: YÖNETSEL DÖNÜŞÜME İNSAN KAYNAKLARI ODAĞINDAN BAKMAK
 • PINAR ALTIOK GÜREL
6 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE ANNE BABA TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
 • YASEMİN ŞABAN
 • ESRA BAKİ
 • HAVVA ŞABAN

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Lefkoşa Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Ebru İBİŞ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ŞİRKET KâRLILIK PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ: BİST ÖRNEĞİ
 • ÖMER BURAK PAKSOY
2 SOSYO-PATOLOJİK OLAYLARIN ÇOCUK SUÇLULUĞUNA ETKİSİ
 • EBRU İBİŞ
3 İNŞAAT ŞİRKETLERİNDE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN GELİŞİM BEKLENTİLERİ
 • ŞABAN MəMMəDOV
 • ƏLəSGəR ƏLİYEV
4 KARŞILAŞTIRMALI HUKUK BAĞLAMINDA KURUCU UNSUR VE AZINLIK KAVRAMI ÜZERİNE HUKUKİ ANALİZ: YUGOSLAVYA FEDERASYONUNDAN BAĞIMSIZ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ANAYASALARINDA MİLLİYETLERİN HUKUKİ STATÜSÜ VE HAKLARI
 • AZAM KÖRBAYRAM
 • ZORAN FİLİPOVSKİ
5 AZERBAYCAN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • MEHMET YÜCE
 • IMANGULU MURADZADE
6 SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMEDE VERGİNİN ROLÜ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ
 • MEHMET YÜCE
 • VəSİLə MəMMəDLİ

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Kerkük Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Yaşar BEDİRHAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İLHANLILARIN İSLAMİYET’İ KABULÜNDE TASAVVUF’UN YERİ VE ÖNEMİ
 • YAŞAR BEDİRHAN
 • GÜLŞAH YAYLAGÜLÜ ALPDOĞAN
2 TERAVİH-İ ALİ OSMAN VE KİTAB-I DİYARBEKRİYYE ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
 • ERDEM YILMAZ
3 ÜLKELERİ ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE İTEN NEDENLER
 • BURAK KOCAK
4 BÂBÜR’E GÖRE KADER, ZAFER VE İKTİDAR
 • CİHAN ORUÇ
5 SALTANAT TEBŞİR EDEN BİR RÜYA NASIL KURGULANIR: KADI BURHANEDDİN ÖRNEĞİ
 • TÜLAY YÜREKLİ
6 Турк тилдүү улуттарды консолидациялоочу факторлордун Кыргыз жарандык иденттүүлүгүнүн калыптанышындагы саясий орду
 • AZAMAT KALİEV

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

15:30:00 - 16:00:00
Salon

Ara

Ara

Kahve Arası

16:00:00 - 17:30:00
Salon

Lefkoşa Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Recai ÇOŞKUN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM SORUNU: SON ÇEYREK YÜZYILDA TÜRKİYE’DE BASILAN DERS KİTAPLARI ÜZERİNDEN BİR TARTIŞMA
 • RECAİ COŞKUN
2 TÜRK DÜNYASI VE KAZAKİSTAN'IN DİNLER ARASI HOŞGÖRÜ MODELİ.
 • AİMAN KELDİNOVA
3 M.S.ORDUBADİ ADINA NAXÇIVAN MR KİTABXANASININ METODİK TƏMİNAT SİSTEMİNİ N SƏCİYYƏVİ CƏHƏTLƏRİ
 • ŞEREBANİ MAMMADOVA
4 RİSK (KRİMİNOJEN) FAKTÖR OLARAK YOKSULLUĞUN ÇOCUK SUÇLULUĞUNA ETKİSİ
 • EBRU İBİŞ
 • DİLARA NUREDİNİ
5 TÜRKLERİN İSLâMİYET'İ BENİMSEMESİNDE MÜRCİE MEZHEBİNİN İMANDA EŞİTLİK SÖYLEMİNİN TESİRİ VE ROLÜ
 • HASAN TÜRKMEN
6 RUSYA FEDERASYONU'NUN UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞTA KIRIM TATAR MİLLİ HAREKETİ
 • GAİANA IUKSEL

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Samsun Salonu


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Ali KIRKSEKİZ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU VE SİYASİ ARENADAKİ YERİ
 • HANDAN YILMAZ
2 TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ GÖÇMENLERİN DEMOKRASİ ALGISI: GAZİANTEP ÖRNEĞİ
 • MERVE KEVSER POLAT
3 TÜRKİYE’DE GÖÇMEN KARŞITI SİYASETİN ‘AŞIRI SAĞ’ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: 2023 TC CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE AVRUPA’DA YAŞANAN ÖRNEKLERİ ARASINDA BİR MUKAYESE
 • EVRİM BACACI
4 Ö.Z.A.Y İLKELERİ, HÜMANİST MİLLİYETÇİLİK VE TÜRK-İSLAM FELSEFESİ ÜÇGENİNDE TÜRK DÜNYASININ GÜNCEL SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 • MUHAMMET BARKIM CANLIOĞLU

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Amasya Salonu


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Rüstem KÖMÜRCÜ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRK KAHVESİ VE KAHVEHANELERİNİN TARİHÇESİ
 • AYÇA ÖZER DEMİRLİ
 • NURTEN ÖZTÜRK
2 ATEŞİN HAREZM BÖLGESİ İNANÇ YAPISINDAKİ YERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
 • ESRA ÇAM
3 KIRIM TATAR TURKÜLERİNDE ETNONİMİN YANSIMASI: "CANIK" ŞARKISI ÖRNEĞİNDE
 • RUSTEM KÖMÜRCÜ
4 BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNƏ DÖVLƏT NƏZARƏTİNİN HÜQUQİ ƏSASLARI VƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
 • LAMAN BAYRAMOVA RASUL
 • JAVAHİRKHANİM MAMMADOVA FUAD

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Erzurum Salonu


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Fatma Anıl ÖZTOP
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TERÖRİZMLE MÜCADELEDE SINIR GÜVENLİĞİ VE TÜRK DÜNYASINDA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ
 • FATMA ANIL ÖZTOP
2 KIRGIZİSTAN ORTA ASYA’NIN DEMOKRASİ ADASINDA ETNİK YAPI
 • HATİCE BAŞAR
3 ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE ENERJİ YOKSULLUĞU
 • DERYA DEMİR
 • DİLŞAD TAŞKIN KUVELOĞLU
4 GÖÇ OLGUSUNUN ORTA ASYA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ
 • CİHAN BİLGİLİ
 • BURCU TEMÜR

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Karabağ Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr. Nurkhodzha AKBULAEV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ÜNİVERSİTELERDE KARİYER PLANLAMA VE KARİYER YÖNETİMİ: TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
 • YELİZ CANKURTARAN
2 TÜRKÇE ESERLERİNİ KIRGIZCAYA ÇEVİRMENİN MAKUL SORUNLARI. Актуальные вопросы перевода турецкого произведения на кыргызский язык
 • RAYHAN TAŞTEMİROVA
3 Түрк акыны Назым Хикметтин ырларынын кыргызчага которулушу
 • DİNARA ASAKEEVA
4 EKONOMİK İSTİHBARAT YAKLAŞIMININ GÖSTERGELERE ETKİSİ
 • MUHAMMED ALİ ÇINAR
 • MEFULE FINDIKÇI ERDOĞAN
5 MODERN İPEK YOLU KAPSAMINDA ENERJİ İŞ BİRLİKLERİNİN ÇİN VE KIRGIZİSTAN ÖZELİNDE İNCELENMESİ
 • BÜŞRA DOĞAN
6 VERGİ GELİRLERİNİN EKONOMİK BÜYÜMESİNE ETKİSİNİN AZERBAYCAN ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
 • NURKHODZHA AKBULAEV
 • FİDAN İSAZADə NİZAMİ
 • FəRİDə MəMMəDOVA YUSİF
7 RəQəMSALLAŞMA ŞəRAİTİNDə MəŞĞULLUĞUN TəNZİMLəNMəSİ PROBLEMLəRİ
 • RAMAL RZA

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Kerkük Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Doç.Dr. Şelale Ana HÜMMETLİ
Bildiri Başığı Yazarlar
1 DESTANLAR ÜZERİNDEN KÜLTÜR VE MEKâN OKUMASI: DOĞU KARADENİZ DESTANLARI
 • KÜBRA SAĞLAM
 • ZEHRA EMİNAĞAOĞLU
2 OSMANLI TÜRKÇESİ KONUŞURLARI İÇİN BİR KILAVUZ: İNGİLİZCENİN ŞÎVE-İ EFÂLİ
 • H. SEZGİ SARAÇ DURGUN
3 TEMAS DİLBİLİM BAĞLAMINDA ESKİ VE YENİ BATI TÜRKÇESİ
 • ATİLLA JORMA
4 AZƏRBAYCAN VƏ TÜRK DİLİ DİALEKTLƏRİNDƏ MƏNSUBİYYƏT ŞƏİKİLÇİLƏRİ
 • LEYLA SAFAROVA
5 ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯНЫН ТИЛ ИЛИМИНДЕ ИЗИЛДЕНИШИ
 • Хурибаева Элмира Гайдаровна
 • KHURİBAYEVA ELMİRA GAYDAROVNA

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

18:00:00 - 20:00:00
Salon

Gala Yemeği

Gala Yemeği

Yer: Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi

2023-10-13
Saat
09:00:00 - 10:00:00
Salon

Kongre Kayıt

Kongre Kayıt
10:00:00 - 12:00:00
Salon

Özel Oturum

Özel Oturum

 

TÜRK DÜNYASI'NDA BİLİM, KÜLTÜR ve SANAT

 

Moderatör Prof.Dr. Enver AYDOĞAN Ankara Hacı Bayram Üniversitesi TÜRKİYE
       
Konuşmacılar Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi KIRGIZİSTAN
  Prof.Dr. Tologon OMOSHEV Uluslararası K.Ş. Toktomamatov Üniversitesi KIRGIZİSTAN
  Doç.Dr. Liliia GAFUROVA Kazan Federal University TATARİSTAN
  Zera BEKİROVA Araştırmacı - Yazar -Belgeselci KIRIM

 

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

13:00:00 - 14:30:00
Salon

Öğle Arası

Ara

Öğle Yemeği - Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi Yemekhanesi

Önemli Not: Öğle yemeği için yaka kartlarınızı yanınızda bulundurmanızı rica ederiz.

14:30:00 - 16:00:00
Salon

Samsun Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Enver AYDOĞAN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 TÜRKİYE'YE TERSİNE BEYİN GÖÇÜ
 • FURKAN METİN
2 TÜRKİYE’NİN TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI İLE OLAN İLİŞKİLERİNDE ULUSLARARASI AKTÖR DÜZEYİ VE DURUMU
 • SİBEL AKGÜN
 • ÖZGE KENAR
3 ÖRGÜTSEL SİNİZMİN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMEYE ETKİSİ
 • ENVER AYDOĞAN
 • MERVE ÖZDEMİR
4 TÜRK BELEDİYELERİNİN ULUSLARARASILAŞMASINDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN YERİ VE ÖNEMİ
 • YASİN CAN GÖNÜLTAŞ
 • HASAN YAYLI
5 GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN TÜRKÇÜLÜK ÜZERİNE ÇALIŞMALARI
 • EMİR YILMAZ

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Amasya Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Dinara ASAKEEVA
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ARABULUCULUK OLARAK ÇEVİRİNİN İŞLEVLERİ: TYULENEVCİ BİR ANALİZ İLE UNICEF'İN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BÜTÜNCESİNDE GENÇLİK SÖYLEMİ
 • ARZU BÜŞRA KUMBAROĞLU
2 TARİHTE VE ÇAĞDAŞ ZAMANDA GAGAUZ TÜRKLERİNİN ETNODEMOGRAFYA GELİŞMELERİ
 • OLGA RADOVA (KARANASTAS)

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Erzurum Salonu


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Yusuf YILDIRIM
Bildiri Başığı Yazarlar
1 İNANÇ AHLAKI VE İMKANI
 • GÜLŞEN YAYLI
2 HİNDİSTAN’DA EKBER ŞAH DÖNEMİ İLMİ FAALİYETLERE BAKIŞ
 • MELEK AKCAN
3 TÜRK-İSLâM DÜNYASINDA BİLİM VE BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ DİNAMİKLERİ
 • NADİR BAŞTÜRK
4 DEĞERLER EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK OYUNLARIN KULLANILMASINA YÖNELİK BİR İNCELEME
 • YUSUF YILDIRIM
5 ALJİR(AKMOLDAKİ VATAN HAİNLERİ EŞLERİNİÑ KAMPI)NDA TUTUKLANAN KIRIM TATAR KADINLARININ KADERİNE DAİR YENİ BİLGİLER
 • ZERA BEKİROVA

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Sivas Salonu


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Qabil ƏLIYEV
Bildiri Başığı Yazarlar
1 KIRGIZİSTAN’DA 2010 VE 2020 HALK AYAKLANMALARI VE İKTİDAR DEĞİŞİMİ: BİR KARŞILAŞTIRMA
 • ÖMER FARUK KARAMAN
2 KARS ANLAŞMASINDAN ŞUŞA BEYANNAMESİNE TÜRKİYE-AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNDE NAHÇIVAN
 • ELMAN CAFERLİ
 • ABBAS AHMEDOV
3 HAYDAR ALİYEV’İN CUMHURBAŞKANLIK DÖVRÜNDə ÖZBEKİSTAN-AZERBAYCAN SİYASİ İLİŞKİLERİ
 • FəRAHİLə BABAYEVA-ŞÜKÜROVA
4 HEYDƏR ƏLİYEV MUSTAFA KAMAL ATATÜRK VƏ TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ HAQQINDA
 • QABİL ƏLİYEV

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Hersek Binası

Karabağ Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr.Öğr.Üyesi Sevda Yaşar ÇOŞKUN
Bildiri Başığı Yazarlar
1 YEŞİL YAPILAŞMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL PLANLAMA: ANTALYA BELEK ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 • AYŞE ARICI
2 4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA 7246 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN REKABET KURULU KARARLARINA YANSIMALARI
 • SEVDA YAŞAR COŞKUN
3 MAVİ VATAN DOKTRİNİ BAĞLAMINDA; TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ ENERJİ POLİTİKALARI
 • TANSU YARDIMCI
4 TÜRK SİYASî COĞRAFYASINDA MERKEZ-YEREL İLİŞKİSİ
 • MÜCAHİT BEKTAŞ
5 QLOBALLAŞMANIN DÖVLəT İDARəÇİLİK SİSTEMİNə TəSİRLəRİNİN TəHLİLİ
 • VASİLA MOHSUMOVA
6 AZəRBAYCANDA E-BəLəDİYYə XİDMəTLəRİN TəQDİM EDİLMəSİNDə KADR TəMİNATININ İNKİŞAF İSTİQAMəTLəRİ
 • ELKHAN SALAYEV

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Lefkoşa Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Dr. Öğr. Üyesi Ferda Şule KAYA
Bildiri Başığı Yazarlar
1 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK KAYGI DÜZEYİ İLE NİKOTİN BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 • FERDA ŞULE KAYA
 • SAİDENUR GÜNAY
 • HAYRİYE GÜNEŞ
2 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DENEYİMLERİ: NİTEL GÖRÜŞME ÇALIŞMASI
 • BUSE KESKİNDAĞ
 • ERİNÇ ERBİLDİM
3 SEYF-İ SARâYî’NİN GÜLİSTAN TERCÜMESİ’NDE “Kİ”NİN İŞLEVLERİ
 • HACI İBRAHİM DELİCE
4 TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE SAKLA- FİİLİ
 • TUNA BEŞEN DELİCE
5 GİMNAZİYA KLASLARINDA ÜÜRENMÄK-ÜÜRETMÄK PROŢESİNDÄ GAGAUZ FOLKLOR JANRALARIN KULLANMASI
 • NATALYA DUȘKOVA
6 WEB 2.0 DESTEKLİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME EĞİTİMİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖLÇME DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ
 • GÖKSEL ÇELENK
 • ZEYNEP TATLI

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

Kerkük Salonu - (Zoom Üzerinden Gerçekleştirilecektir)


Oturum Başkanı:
Prof.Dr. Hüseyin Avni BALCIOĞLU
Bildiri Başığı Yazarlar
1 DÎVÂNÜ LUGĀTİ'T-TÜRK'TE GEÇEN ANATOMİK TERİMLER
 • HÜSEYİN AVNİ BALCIOĞLU
2 AZERBAYCAN’DAKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
 • AYDAN MALİKOVA
 • CENGİZ ŞAHİN
3 DUBLAJI YAPILAN TÜRK DİZİLERİNDE DEYİMLERİN VE KALIP İFADELERİN AKTARIMI (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ)
 • İRFAN ARIK
 • FATİH ÇELİK
4 TEMSİL VE KİMLİK ARAYIŞI: İLK ÖĞRETMEN FİLMİ İLE SOVYET MİRASI ÜZERİNE BİR İNCELEME
 • MEHMET SEZAİ TÜRK
 • BANU ERDOĞAN ÇAKAR
5 SMART-БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА "SCRATCH" ЖӘНЕ "РОБОТОТЕХНИКА" КУРСТАРЫ БОЙЫНША БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ АҚПАРАТТЫҚ БІЛІМ ОРТАСЫН ӘЗІРЛЕУ
 • ALMİRA IBASHOVA
 • BAYAN UALİKHANOVA

Çevrimiçi oturuma erişmek için tıklayınız.

Önemli Not: Kongre oturumları Türkiye saati (GMT+3) ile gerçekleştirilecektir.
Ülke saat farkını dikkate almanız önem arz etmektedir.

(Azerbaycan +1saat, Kuzey Makedonya -1 saat, Kırgızistan +3 saat, Kazakistan +3 saat, Özbekistan +2 saat fark vardır.)

16:00:00 - 16:30:00
Salon

Ara

Ara

Kahve Arası

16:30:00 - 17:30:00
Salon

Kongre Kapanış Oturumu

Kapanış Konuşmaları

Yer: Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu

2023-10-14
Saat
09:00:00 - 17:00:00
Salon

Sosyal Program

Gezi