Kongremiz Danışma Kurulu aşağıda bigilerinize sunulmuştur. 

Prof.Dr. Recai COŞKUN

İzmir Bakırçay Üniversitesi

Prof.Dr. Mehmet YÜCE 

Uludağ Üniversitesi

Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
Türk Dünyası İşletme Fakültesi

Prof.Dr. Mensur NUREDDİN 

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa MİYNAT 

Celal Bayar Üniversitesi

Prof.Dr. Akhtem A. DZHELILOV

Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi

Prof.Dr. Haluk BENGÜ

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Prof.Dr. Seyhan FIRAT

TÜBAV Başkanı

Doç. Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

Muğla Üniversitesi

Doç. Dr. Leniyara SELİMOVA 

Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi

Doç. Dr. Elşan BAĞIRZADE 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi 

Doç. Dr. Oktay GULİYEV 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Kadir BAYRAMLI 

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Raqıf KASIMOV

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Metin KÜÇÜK 

İstanbul Üniversitesi Genel Sekreteri

Saadet Pınar YILDIRIM 

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Genel Müdürü