19.Kongre Hakkında

19.Kongre Hakkında

19. UTDSBK HAKKINDA

İnsanlığın “Bilgi”nin başlıca güç haline geldiği ve daha çok “küreselleşme” kavramı ile ifade edilen yeni bir döneme ulaştığı görülüyor. Nitekim sanayi toplumunun yerini “Bilgi Toplumu” nun almakta olduğu ve yaşananların “Bilgi Çağı”nın habercisi olduğu şeklindeki yaklaşımlar günümüzde genel kabul gören değerlendirmelerdir. Yaşanan bu dönüşüm sürecinin önemli bir karakteristiği de birçok alanda mesafe kavramının ortadan kalkmakta oluşu ve buna paralel olarak; toplumlararası ilişkilerde görülen büyük artıştır. Özellikle ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki baş döndürücü ilerlemeler artan sorunlar karşısında işbirliği imkânlarını da beraberinde getirmiş, bölgesel teşkilatların sayısı giderek artmıştır. Tüm bu olan bitenden bilim dünyası da payını almış görünüyor. Zira bilginin başlıca güç haline gelmesi, bilgiye ulaşma ve paylaşımın kolaylaşması, küresel ve bölgesel sorunlardaki artış gibi gelişmeler bir yandan ortak süreçleri gündeme taşımış bir yandan da bilimsel işbirliğini adeta bir zorunluluk haline getirmiştir. Türk Dünyası'nı soğuk savaşın sona ermesine paralel olarak Avrupa’nın doğusundan Uzak Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ortaya çıkan başlıca jeopolitik unsur olarak ifade etmek yanlış olmayacaktır. Türk Dünyası'nı oluşturan ülke ve toplulukların demokrati....

Devamı İçin Tıklayınız
Awesome Image

169

Toplam Gelen Bildiriler

148

Kabul Edilenler

122

Programa Yerleşenler

Tüm Duyurular

Duyurular

İletişim Bilgileri

Kongre Önemli Tarihleri

Tarihler

SON BİLDİRİ GÖNDERİM TARİHİ

30 Temmuz 2021

KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI

20 Ağustos 2021

KATILIM İÇİN SON KAYIT TARİHİ

27 Ağustos 2021

KONGRE TARİHLERİ

27 Eylül 2021 - 29 Eylül 2021