Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Üyeleri isimleri alfabetik sırayla aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Hayati BEŞİRLİ

Gazi Üniversitesi

Prof.Dr. Tahir AKGEMCİ

Selçuk Üniversitesi

Prof.Dr. Abdülmecid NUREDİN

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Prof.Dr. A.Asuman AKDOĞAN

Erciyes Üniversitesi

Prof.Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Doç.Dr. Köksal ŞAHİN

Sakarya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Adem AKBIYIK

Sakarya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Kamil TAŞKIN

Sakarya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Osman NACAK

Adnan Menderes Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Suat KOL

Sakarya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Muhammed Zahit CAN

Sakarya Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Türker Fedai ÇAVUŞ

Sakarya Üniversitesi

Öğr.Gör. Ali KIRKSEKİZ

Sakarya Üniversitesi

Öğr. Gör. İlker AKALIN

Sakarya Üniversitesi

Laziza NURPEIIS

Sakarya Üniversitesi

Arş Gör.Dr. Muhammed Kürşad UÇAR

Sakarya Üniversitesi

Mehmet Töre YILDIRIM

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı