Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Yürütme Kurulu Üyeleri isimleri alfabetik sırayla aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Prof.Dr. Enver AYDOĞAN

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi - TÜRKİYE

Prof.Dr. Kutluk Kağan SÜMER

İstanbul Üniversitesi - TÜRKİYE

Prof.Dr. Abdülmecid NUREDİN

Uluslararası Vizyon Üniversitesi - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Prof. Dr. Hüseyin ÇALIŞKAN

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE

Prof.Dr. Köksal ŞAHİN

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE

Doç.Dr. Suat KOL

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE

Doç.Dr. Aybeyan SELİM

Uluslararası Vizyon Üniversitesi - KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

Doç.Dr. Muhammed Kürşad UÇAR

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE
Dr. Öğr. Ü. Çağrı ERGEZER

Uluslararası Kantoro Şaripoviç Toktamamatov Üniversitesi - KIRGIZİSTAN

Dr. Öğr. Ü. Kamil TAŞKIN

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE

Dr. Öğr. Ü. Muhammed Zahit CAN

Sakarya Üniversitesi - TÜRKİYE

Dr.Öğr. Onur TÜRKÖLMEZ

Gaziantep Üniversitesi - TÜRKİYE

Öğr. Gör. Neriman HANAHMEDOV

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - AZERBAYCAN

Öğr. Gör. Yusif ALİYEV

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi - AZERBAYCAN

Öğr.Gör. Ali KIRKSEKİZ

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - TÜRKİYE

Mehmet Töre YILDIRIM

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı - TÜRKİYE