Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi bildiri değerlendirme sürecinde destek veren alan editörlerimizin alanlara göre listesi aşağıda bilginize sunulmuştur.

 

Dr. Suat KOL
Baş Editör

 

ALAN EDİTÖRLERİ

ALANLAR

EDİTÖRLER

Antropoloji

Dr. Hayati BEŞİRLİ

Arkeoloji

Dr. Hacer ÇORUH

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Dr. M.Çağlar ÖZDEMİR

Dr. Ekrem ERDOĞAN

Coğrafya

Dr. Muhammet KAÇMAZ

Çeviribilim

Dr. M. Zahit CAN

Dr. Filiz ŞAN

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Dr. Ferruh TUZCUOĞLU

Din Bilimleri

Dr. Abdülvahit İMAMOĞLU

Eğitim Bilimleri

Dr. Dursun AKSU

Ekonomi

Dr. Selim İNANÇLI

Ekonometri

Dr. Kutluk Kağan SÜMER

Dr. Nazan SAK

Felsefe

Dr. Tufan ÇÖTOK

Finans

Dr. M. Başaran ÖZTÜRK

Dr. Sinan ESEN

Dr. Gülfem EKŞİ TUNA

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

Dr. Umut Sanem ÇİTÇİ

Hukuk

Dr. Sevda Yaşar COŞKUN

İstatistik

Dr. Mustafa Cahit UNGAN

Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ

Kamu Yönetimi

Dr. Osman NACAK

Dr. Özer KÖSEOĞLU

Maliye

Dr. Habib YILDIZ

Dr. Cahit ŞANVER

Muhasebe

Dr. Fevzi Serkan ÖZDEMİR

Dr. Haluk BENGÜ

Pazarlama

Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Psikoloji

Dr. Murat İSKENDER

Siyaset Bilimi

Dr. Köksal ŞAHİN

Sosyoloji

Dr. Nesrin AKINCI ÇÖTOK

Spor

Dr. Çetin YAMAN

Dr. Gülten HERGÜNER

Tarih

Dr. Selçuk URAL

Dr. Gülin ÖZTÜRK

Töre Bilim ve Ahlaki Değerler

Dr. Gülay MİRZAOĞLU

Turizm

Dr. Oğuz TÜRKAY

Türk Dili

Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Türk Kültürü ve Sanatı

Dr. Kürşad GÜLBEYAZ

Uluslararası İlişkiler

Dr. Murat ERCAN

Üretim

Dr. Kamil TAŞKIN

Yönetim Bilişim Sistemleri

Dr. Adem AKBIYIK

Yönetim ve Organizasyon

Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ