Kongre dili Türkçe'dir. Ayrıca tüm Türk Lehçelerin'deki bildiriler ve kongrenin gerçekleştirildiği ülke dili de kabul edilecektir.